Komorní cyklus hlásí změnu programu

Verze pro tisk |

Další pokračování 5. ročníku Českolipského komorního cyklu v úterý 24. května v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě proběhne se změnou programu. Z důvodu zdravotní indispozice sopranistky Anny Hlavenkové se soubor Ad vocem představí v ryze instrumentální podobě a nabídne pestrý program složený z děl pozdní renesance, raného i vrcholného baroka z dílen českých, italských a německých skladatelů. Těšit se můžete na čtveřici instrumentalistů – flétnistu Marka Špelinu, houslistku Jiřinu Štrynclovou, gambistu Jakuba Michla a uměleckého vedoucího souboru a arciloutnistu Přemysla Vacka, kteří zahrají skladby Capricorna, Fingera, Rossiho, Buonamenta, Rosenmüllera a dalších autorů. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, zbylé jsou v prodeji online či ve festivalovém předprodeji v České Lípě. 

Květnové pokračování Českolipského komorního cyklu slibuje neobyčejný exkurz do doby rudolfínské, kdy se České země staly rušnou hudební křižovatkou raně novověké Evropy. Nejmodernější trendy přicházející především ze severní Itálie se v pražské císařské rezidenci střetávaly s francouzskými, německými, anglickými či dokonce orientálními vlivy kontaminujícími přetrvávající renesanční stile antico. Na intenzivní spolupráci mezi evropskými hudebními centry bylo možné navázat až po skončení Třicetileté války, kdy se ve druhé polovině 17. století na naše území pomalu navracel život. Především šlechtické kapely, formující se v tomto období, přinesly české hudbě nejen propojení s okolním světem, ale také „vychovaly“ řadu vynikajících skladatelů a virtuózů, kteří nepřehlédnutelným způsobem spoluvytvářeli evropskou barokní kulturu. A právě tuto kapitolu hudební literatury plnou neprávem opomíjených a pozapomenutých autorů z prachu archivů a sbírek ve snaze přiblížení se zvukové podobě staré hudby a odkrytí její původní krásy s citem oživuje Vackův unikátní soubor Ad vocem.

Vstupenky jsou v prodeji ve festivalové kanceláři spolku v České Lípě (Žižkova 528/6) či online. Vstupenky na jednotlivé koncerty zůstávají v prodeji za cenu 250 Kč, mimořádně cyklus nabízí možnost využít hromadné slevy 20 % při jednorázovém nákupu vstupenek na tři a více koncertů.

Záštitu nad cyklem převzaly Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Ing. Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa. Tradičními podporovateli cyklu jsou Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, Město Česká Lípa, Rodina Tichých a Nadace Život umělce.
 

Nahoru