Kraj nesouhlasí s rozhodnutím ÚOHS a podá proti němu odpor

Verze pro tisk |

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal 27. dubna 2020 příkaz, kterým ukládá Libereckému kraji pokutu ve výši 7.000.000 Kč. Jako důvod uvádí spáchání přestupku, kterého se měl kraj dopustit, když uzavřel koncem roku 2019 s dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s. smlouvu na dopravní obslužnost pro oblast Českolipska. Liberecký kraj s příkazem ÚOHS nesouhlasí a podá proti němu v zákonem stanovené lhůtě odpor.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám zcela nesmyslně a dlouhodobě blokuje náš plán vytvořit vnitřního dopravce. Dopravce, u kterého bychom měli plnou kontrolu nad tím, kolik co stojí a kolik a za co utrácíme z veřejných peněz. Tím, že nám úřad zakázal v roce 2017 nákup akcií, tedy i akcií společnosti ČSAD Česká Lípa, nás přivedl do situace, za kterou nás nyní trestá,“ řekl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj uzavřel v prosinci minulého roku napřímo smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti pro oblast Západ. „V té době byla mimořádná situace. Kraj měl tehdy jen dvě možnosti. Buď přímým zadáním zajistit pro obyvatele Českolipska veřejnou autobusovou dopravu, nebo je nechat na holičkách a nezajistit nic. A protože úlohou kraje je mimo jiné také postarat se o veřejnou dopravu, jiná možnost, než smlouvu uzavřít, nebyla,“ vysvětluje postup náměstek hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták. Podle ÚOHS však pro přímé zadání nebyl důvod, neboť k přerušení či ohrožení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících nedošlo, i když sám dodává, že tehdejší stav kraj nezavinil. 

Krajští radní budou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže projednávat v úterý 5. května na svém zasedání. Proti příkazu podají odpor, kterým bude příkaz zrušen, proběhne standardní správní řízení a rozhodnutí bude Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydáno do 60 dnů.

Počet cestujících na Českolipsku, kde jezdí ČSAD Česká Lípa je 2,9 mil. za rok, společnost BusLine převeze 5,4 mil. cestujících za rok a společnost ČSAD Liberec 2,8 mil. osob za rok. Objem obsloužených kilometrů na Českolipsku je 3,927 mil. km za rok. Nákladová cena dopravního výkonu společnosti ČSAD Česká Lípa se zahrnutím infrastrukturních nákladů činí 38,36 Kč/km, BusLine a.s. 39,92 Kč/km a společnost ČSAD Liberec 40,39 Kč/km.

Nahoru