Škvárové hřiště vedle průmyslovky se otevře veřejnosti

Verze pro tisk |

Škvárové hřiště vedle průmyslové školy v centru České Lípy se zanedlouho otevře veřejnosti. Areál, který dříve patřil Libereckému kraji, byl dlouho nevyužitý. Na jaře jej však získalo město do majetku, plánuje prostor vyčistit a zpřístupnit jej veřejnosti.

S úklidem městu pomohou místní sportovci, kteří městu nabídli pomocnou ruku. „Oslovil mě předseda výboru pro sport Štěpán Slaný s tím, že by sportovci rádi bývalé škvárové hřiště uklidili a vyčistili, aby prostor mohl sloužit veřejnosti. Ráda jsem jeho nabídku přijala. Město se na úklidu samozřejmě bude podílet, zajistíme potřebné pomůcky, nářadí a odvoz odpadu, těší mě ale, že nám sportovci tímto způsobem chtějí pomoci a aktivně se zapojit do dění ve městě. Po vyčištění by se mohl prostor otevřít veřejnosti. Je to velký, prostorný a bezpečný areál, který budou moci rodiny s dětmi využívat pro sportovní a volnočasové aktivity,“ uvedla starostka města Jitka Volfová.

Areál o rozloze zhruba 15 tis. metrů čtverečních je plný náletů, roští, suchých větví a bioodpadu. Vše je nutné vyřezat, vyčistit a odvézt. První akcí, která by se v areálu měla konat, je Den dětí pořádaný Domem dětí a mládeže Libertin v úterý 1.6.2021. Úklid areálu je proto naplánovaný už na sobotu 29. května od 10:00.

„Kolem tohoto areálu jsem chodil již jako mladý každý den a často jsem přemýšlel, jak by se dalo s prostorem pracovat. Díky převodu do majetku města se nám nyní otevřely možnosti, jak celý areál otevřít veřejnosti a udělat z něj bezpečnou odpočinkovou plochu nejen pro veřejnost, ale i přilehlé školy a školky. Součástí areálu je i malé technické zázemí, které do budoucna dává možnost zde pořádat i větší společenské akce. Společně s paní starostkou jsme připravili úklidovou akci, do které bychom rádi zapojili místní českolipské sportovní kluby. Česká Lípa investuje do rozvoje sportu každý rok velmi výraznou finanční částku, i proto by spolupráce měla být vzájemná a při podobných příležitostech by měli sportovci dokázat podporu města vrátit,“ doplnil předseda výboru pro sport Štěpán Slaný.

Oficiálním majitelem bývalého škvárového hřiště v centru České Lípy se město stalo letos na jaře. V září 2020 schválili českolipští zastupitelé směnu pozemků s původním majitelem, Libereckým krajem. Kraj získal pozemky města včetně budovy bývalé školky v Hradecké ulici na Špičáku, ve které sídlí krajská organizace Denní a pobytové sociální služby, v budově v Hradecké ulici provozuje denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Kraj měl od města pozemky včetně budovy pronajaté za 9 tis. Kč + DPH/rok, nájemní smlouva však skončila v listopadu 2020. Znalecký posudek stanovil cenu městských pozemků na 6,9 mil. Kč, cena krajských pozemků byla stanovena na 8,1 mil. Kč. Město tak Libereckému kraji doplatilo rozdíl ve výši 1,2 mil. Kč. 700 tis. Kč zaplatilo již v roce 2020, zbytek kupní ceny pak v letošním roce.
 

Nahoru