Úkolem číslo jedna je opravit hráz Kachního rybníku

Verze pro tisk |

Jak co nejrychleji zajistit opravu rybníků v okolí Bukovan a Svojkova a odvrátit tak jednu z velkých povodňových hrozeb od obyvatel hned několika obcí Českolipska a Novoborska. Hlavní téma dnešního jednání na českolipské radnici, které svolala starostka Jitka Volfová, aby s přizvanými hosty probrala možnosti přípravy a financování této investice, která bude zároveň účinným protipovodňovým opatřením.

Kromě Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Gustava Pilze, starosty Svojkova a novoborské místostarostky Barbory Silné přijali pozvání na pracovní jednání svolané starostkou České Lípy také zástupci novoborské organizace Českého rybářského svazu, který je majitelem rybníků, či zástupce ministerstva zemědělství, odkud by bylo možné žádat o dotaci.

„Bleskové povodně o jednom z červencových víkendů napáchaly řadu škod na soukromém i obecním majetku nejenom v naší Písečné a Dobranově ale také v řadě dalších obcí na Českolipsku, Novoborsku a Liberecku. Už minulý týden jsem se proto sešla s panem premiérem Andrejem Babišem a následně také s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, s nimiž jsem jednala, jakou formou může postiženým obcím a městům pomoci stát, aby bylo možné sanaci poničeného majetku zahájit co nejdříve,“připomíná starostka Jitka Volfová. Na své pražské návštěvě, kde lobovala za pomoc pro Českolipsko a Novoborsko, nastínila také další povodňový problém, jaký pro několik obcí včetně Písečné a Dobranova, které jsou součástí České Lípy, představuje během přívalových dešťů soustava rybníků v okolí Svojkova a Bukovan (na Novoborsku), což se letos opět ukázalo.

„Nechci ani domýšlet, co by se stalo, kdyby se při té poslední bleskové povodni protrhla hráz Kachního rybníka, což bylo v sázce,“ vzpomíná na nedávnou bezesnou noc starostka. „O tom, že rybníky tvořící celou soustavu, jejíž součástí je i Kachní rybník, nejsou v nejlepším technickém stavu, se přitom ví už od roku 2010, jak jsem se později dozvěděla. Jenomže po těch několika suchých létech, která následovala, se na to nejspíš pozapomnělo. Je proto nejvyšší čas se s tím vypořádat a předejít možnému nebezpečí. Je mi však jasné, že majitel, tedy Český rybářský svaz, se neobejde bez administrativní a finanční pomoci, kterou bude k realizaci náročného projektu potřebovat ze strany dotčených měst a obcí, kraje a státu,“ zdůrazňuje starostka, z jejíž iniciativy se proto uskutečnilo dnešní jednání, kam přišli i zástupci osadního výboru z Dobranova a místních dobrovolných hasičů.

 Z diskuse vyplynulo, že nejprve se musí řešit hráz Kachního rybníka, která je ve velmi špatném technickém stavu. V řádech týdnů proto obec Svojkov zajistí ve spolupráci s rybáři doporučená nouzová opatření (přeložka kabelu a překop hráze). S jejich financováním přislíbil Svojkovu pomoc hejtman Martin Půta. „Určitě by to neměl být problém poskytnout vám na realizaci nezbytných opatření dotaci z krizového fondu Libereckého kraje,“ ujistil hejtman svojkovského starostu Pilze. Potom přijde na řadu žádost o dotaci na havarijní opravu hráze, o kterou si Český rybářský svaz požádá ministerstvo zemědělství. S administrací projektu jim pomůže Nový Bor a Svojkov. Třetím finančně i časově nejnáročnějším krokem by pak měla být celková revitalizace celé soustavy, na kterou by Český rybářský svaz mohl rovněž požádat o dotaci z programu ministerstva zemědělství. 

……………..

„Na základě mého jednání s panem premiérem jsem s hejtmanem Martinem Půtou dnes probírala také krajskou finanční pomoc obcím a městům z Českolipska a Novoborska zasažených červencovou povodní,“podotýká starostka a vysvětluje, že finanční spoluúčast Libereckého kraje je jednou z podmínek pro udělení dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách, o kterou si chtějí požádat na ministerstvu pro místní rozvoj, jakmile budou všechny škody sečteny.  „Jsem moc ráda, že ani tuto pomoc hejtman nevylučuje,“ dodává starostka. 

Nahoru