již 100 let připraveni 6 - rané devadesátky

Verze pro tisk |

Vítám vás u šestého pokračování našeho společného putování historií Junáka - svazu skautů a skautek, střediska Řetěz z České Lípy. Již půl roku se můžeme chlubit krásným výročím 100 let od jeho založení.

Minulý článek byl zaměřen na rok 1989, kdy byla téměř ihned po 17.listopadu potřetí obnovena činnost Junáka. Také jsme si zavzpomínali na rok 1990, který byl pro naše středisko velmi důležitý - získali jsme smlouvu a odkoupili jsme Skautský dům v Moskevské ulici, kde se scházíme dodnes. Tento měsíc se podíváme na roky 1992 - 1995, zavzpomínáme alespoň na zlomek akcí, které se v těchto letech uskutečnily.

Roku 1992 se 13.2. konala Skautská akademie v ZUŠ v Arbesově ulici. Se svým nacvičeným představením vystoupili světlušky, vlčata, skautky a roveři. Tentýž rok se dne 22.2. uskutečnila oslava Dne sesterství, pro světlušky a mladší skautky byl uspořádán závod, který je měl prověřit v nejrůznějších disciplínách - zdravověda, příroda, hádanky, skládanka, přišívání knoflíků, uzlování, zpěv či recitace, hod šipkami a zapalování ohňů. 19.12. se uskutečnil 1. Skautský vánoční trh na náměstí T.G.Masaryka zde v České Lípě.

V roce 1993 se opět uskutečnila Skautská akademie, 20.2. si skauti zatancovali na 6. Skautském plese v sále Jakuba Arbesa. 17. - 18.4. vysadil 2.oddíl skautek dohromady 1400 stromků v okolí Jedlové. Středisko Řetěz připravuje 5.6. krajské kolo Svojsíkova závodu. Trasa začala v Pekle a končila v Dubici. Zúčastnilo se 150 skautů a skautek Libereckého kraje. Také se tento rok pořádala 1. Skautská drakiáda na kopci Vamberák.

I v roce 1994 byl uspořádán Skautský ples, Skautská akademie a Skautská drakiáda. Tento ročník drakiády cílil na vzlétnutí všech vlastnoručně vyrobených draků do oblak. Ve dnech 16. - 18.9. se zúčastnili zástupci roverů a rangers akce, kterou uspořádalo středisko Nový Bor. Námětem akce byla náročná celodenní hra s přebroděním Naděje.

Počátkem roku 1995 nás zastihla velmi nepříjemná věc týkající se našeho skautského domu. Na poslední chvíli podala nárok na restituci majetku původní majitelka. Uskutečnilo se jednání o vyrovnání - to mělo činit jednu čtvrtinu hodnoty nemovitosti, což převedeno na peníze činilo 270 tisíc korun. Vypořádali jsme se s tím smlouvou na desetiletý pronájem reklamní plochy na štítové straně domu a bezúročnou půjčkou. Vše tak středisko zvládlo. Se situací se však zcela vyrovnalo až na konci roku 2009. I přes tyto nepříjemnosti se v tomto roce uskutečnily moc hezké akce. 25.2. byl uspořádán 7. Skautský ples, 23. - 24.6. se v České Lípě odhaloval pomník JUDr. Milady Horákové, odhalení se zúčastnili členové střediska oblečeni v krojích.
27.10. na Slibovou skálu v Pekle ve výšce 15 metrů připevnili bratři Václav Krátký - Bíggles a Daniel Němec - Cabal skautskou lilii, kterou ale zde již bohužel nenajdeme.

Historické informace byly čerpány z připravovaného Almanachu, za jehož vznik děkujeme bratru Ladislavu Zahrádkovi (Bobovi)
Za celé středisko Řetěz, Česká Lípa sestra Kateřina Rosáková (Gugi)

Předchozí díly seriálu si můžete přečíst zde: 1., 2., 3., 4., 5.

alt
alt
alt
Nahoru