Autor - Kateřina Rosáková

Již 100 let připraveni 7 - symbol a název střediska

13.7.2021 13:06 | Česká Lípa

Prázdninové vydání i-novin představuje již 7. pokračování putování historií Junáka - svazu skautů a skautek, střediska Řetěz z České Lípy.

již 100 let připraveni 6 - rané devadesátky

14.6.2021 12:47 | Česká Lípa

Vítám vás u šestého pokračování našeho společného putování historií Junáka - svazu skautů a skautek, střediska Řetěz z České Lípy. Již půl roku se můžeme chlubit krásným výročím 100 let od jeho založení.

Již 100 let připraveni 5 - doba po roce 1989

25.5.2021 19:57 | Česká Lípa

S novým měsícem vychází i pokračování našeho putování historií Junáka - svazu skautů a skautek, střediska Řetěz z České Lípy, a to v rámci oslav 100 let od jeho založení. V dubnovém vydání jsme zavzpomínali na hezké, ale bohužel i nehezké události mezi lety 1968 -1970. Připomněli jsme si druhé obnovení činnosti Junáka, jeho rychlý rozvoj, ale i velmi rychlý pád třetím úplným zákazem skautování. Zákaz trval dlouhých 19 let. Poté se začaly události konečně dávat do pohybu.

Již 100 let připraveni 4 - pokusy o obnovení činnosti

15.4.2021 09:46 | Česká Lípa

Vítám vás u dubnového vzpomínkového článku k oslavám výročí sta let od vzniku Junáka - svazu skautů a skautek, střediska Řetěz z České Lípy. Minulý měsíc jsme společně zavzpomínali na dobu, kdy se dostala Komunistická strana Československa k moci a postupně začala organizaci
Junáka měnit, až ji nakonec zakázala úplně. Pokračujeme dál, píše se rok 1969.

Již 100 let připraveni 3-poslední slib světlušek a skautská mše

18.3.2021 09:30 | Česká Lípa

Nadešel třetí měsíc roku 2021 a já vás již potřetí srdečně zvu zavzpomínat na vznik, vzestupy, pády a strasti Junáka – svazu skautů a skautek, střediska Řetěz v České Lípě i skautské organizace obecně.

Již 100 let připraveni 2 - čemu museli skauti čelit během války?

16.2.2021 16:07 | Česká Lípa

V minulém článku jste se dočetli o založení Junáka – svazu skautů a skautek, střediska Řetěz a vzniku 1. oddílu junáků zde v České Lípě roku 1921. Ale jak to vše bylo dál? Čemu všemu ještě museli naši stateční předchůdci čelit?

Již 100 let připraveni! - českolipští skauti slaví velké výročí

31.1.2021 20:21 | Česká Lípa

Píše se rok 1921 a bratr Eman Seidl dává první popud k založení Junáka v České Lípě. Tento rok se také jeho myšlenka uskuteční. Zakladateli jsou tedy Eman Seidl, bratři Alois Fridrich starší a mladší, Horák starší a mladší a později další řada bratrů a sester.